top of page

IMG_8992 2.jpg
IMG_9006.jpg
image001.png

                    MediYoga

 

MediYoga (medicinsk yoga) är en lugn och djupverkande yogaform där andningen är central. Det är enkla, mjuka och inkännande kroppsövningar/positioner, effektiv andnings- och koncentrationsteknik, avslappning och meditation

 

Yogapassen är utformade så att alla, utifrån sina egna förutsättningar, ska kunna utöva dem. Övningarna utförs mestadels sittandes och liggandes.

 

Hur påverkar yoga kroppen?

 

Övningarna ger en grundläggande balans, fysiskt, mentalt och emotionellt. Höjd energi och ökad medvetenhet. Förbättrar rörlighet, muskelstyrka, hållning och kroppskännedom. 

Yogaträningen påverkar hela kroppen på många olika nivåer samtidigt; andning och lungor, muskulaturen, matsmältningsapparaten, körtel-, lymf- och nervsystemet och hjärnan.

 

Forskning

Internationellt har det forskats på yoga under hela 1900-talet. I Sverige har ett antal studier gjorts och fler är på gång när det gäller MediYoga (Medicinsk Yoga), bl. a på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet, Linköpings Universitet m.fl. Dessa program har arbetas fram av IMY (Institutet för Medicinsk Yoga) och har testats i svenska forskningsprojekt på yoga.

 

MediYogan (medicinsk yoga) har visat sig ha tydliga mätbara effekter på ökad hälsa och välbefinnande och hjälper dessutom mot en rad besvär och har bevisad effekt på:

Hjärt/kärl-besvär, stress/utbrändhet, huvudvärk/migrän, rygg- och nackbesvär, övergångsbesvär, sömnproblem mm.

 

Vem som helst kan utöva denna hälsofrämjande yoga och den är ett framför allt ett oerhört bra redskap att förebygga ohälsa och energidräneringen, något som vi ALLA kan behöva. 

Dessutom skänker den oss en lugn och skön stund då vi helt och fullt stänger av allt omkring oss och bara är i oss själva.

 

Läs gärna mer på mediayoga.se

                    Yinyoga

Yinyoga använder samma grundpositioner som "vanlig" yoga men du arbetar med en annan teknik i utförandet. Yinyoga utförs oftast på golvet, sittande eller liggande/halvliggande.

 

Syftet är inte att spänna musklerna, inte heller att stretcha utan fokus ligger på en naturlig belastning på både muskel och skelett. Detta för att uppnå större elasticitet i bindväven som omger muskeln och få bättre syregenomströmning i musklerna när anspänningen släpper.

 

Denna yogaform arbetar med kroppens yindelar som är skelett, bindväv, ligament och inre organ.

Yinyoga motverkar mental och fysisk stress och är en utmärkt yogaform för att stärka sinnet, öka andningskapaciteten och öva meditation

MIMY/Mindfulness

Metoden MIMY är utvecklat under Sara Emilionies 9 verksamma år vid Institutet för Medicinsk Yoga, Skandinaviens främsta forsknings- och utbildningsinstitut inom medicinsk yoga.

 

Medicinsk Yoga (MediYoga) är yogaformen som används i den svenska vården och har sedan 2007 utbildat flera tusen fysioterapeuter, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter m.fl. Idag använder mer än 200 vårdinrättningar över hela Sverige MediYoga till sina patienter.

 

Sedan 2012 har Sara Emilionie erbjudit dessa yogainstruktörer och terapeuter vidareutbildning inom mindfulness, enligt metoden MIMY.

 

Sedan 2018 erbjuds metoden MIMY under Balans Institutets egen regi, som drivs av Sara Emilionie.

 

MIMY metoden (bl.a Balansprogrammet) används inom bl.a cancervården, psykiatrin och primärvården via ett hundratals instruktörer runtom i landet.

 

Läs gärna mer på balansinstitutet.se

Hälsans_Hus_Boka_Direkt.jpg

Stiftelsen Hälsans Hus

Hälsans Hus ligger på en av Stockholms vackraste gator.

Här finner du en unik mångfald av läkare, kropps- och samtalsterapeuter samt flera andra ideella föreningar och en vegan restaurang, alla med en helhetssyn på hälsa.

En oas för kropp och själ helt enkelt!

Boka_tid_Gron.jpg
Taktipro.jpg
HRV-träning_logga.jpg
Logo_Ambassador_OL_digital.jpg

                          Taktipro

Taktipro TAKTIL MASSAGE

- beröring som berör- 

 

Taktipro taktil massage, en mjuk omslutande beröring av huden, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov, består av varsamma strykningar som aktiverar beröringsreceptorerna, Det parasympatiska nervsystemet aktiveras - motpolen till adrenalinpåslag och stress

Behandlingen skapar en balans i kropp och själ. Etik och bemötande är viktiga delar av metoden, närvaro och koncentration, att med lyhört bemötande se till hela människan 

 

Taktil massage är en erkänd komplementär metod och grundas på forskning och beprövad erfarenhet. 

 

Effekter: 

 

Lindrar smärta 

Avslappning 

Bättre sömn

Ökat välbefinnande 

Stärkt kroppsuppfattning

 

Ökad självkänsla  

Förbättrar mag- och tarmfunktionen

Mindre oro och ångest

Sänker stresshormonerna i kroppen

Lindrar vid fibromyalgi, utmattnings- och trötthets syndrom 

Tänd livsgnista

 

Används som komplement i rehabiliteringen samt inom omvårdnad, omsorgen, friskvård med målet att öka välbefinnandet. Passar alla åldrar, privat, företag, personalvård, rehab, inom omsorgen, omvårdnad, sjukvård, äldreboenden, företag och friskvården

 

Forskning och utveckling

Det finns en mängd projekt baserade på Taktipro- taktil massage. Siv Ardeby började utvecklingen för mer än fyrtio år sedan. Metodens bredd gör den används vid många olika tillstånd, inte enbart vid smärta. I boken "Mjuk massage i praktiken" är många olika projekt redovisade.

 

Läs gärna mer på taktil.se

                       HRV Träning

Vad är HRV-träning? 

HRV-träning är ett samlingsnamn för att arbeta med HRV som mätmetod och träningshjälp i vardagen.

Sammansättningen i upplägget kan se olika ut beroende på individens behov, men syftar alltid till någon form av livsstilsförändring. HRV Träning kombinerar analys av stress och återhämtning genom långtidsupptagning av HRV, med pedagogiska hjälpmedel som HRV-biofeedback som individen kan träna med själv eller genom stöd av en handledare.

HRV-träning tillämpas inom näringsliv, företagshälsovård och idrott. HRV-träning bygger på ett antal principer där man utgår från hjärtfrekvens-variabilitet (HRV) och pulsreaktioner (HR), för att analysera aktiviteten i ANS över tid. Genom personlig återkoppling och handledning, kan individen finna djupare förståelse i hur väl återhämtningen fungerar i kroppen och lämpliga sätt att öka den vid behov. I HRV-träning kombineras samtal om individens utmaningar och stressfaktorer med information om hur kroppen reagerar fysiologiskt. Det är mycket värdefullt att koppla fysiologiska reaktioner till vardagens aktiviteter och händelser. 

 

Principer som HRV Träning utgår ifrån 

Autonoma Nervsystemet (ANS) har en viktig roll i upprätthållandet av fysiologiska funktioner i vår kropp såsom att anpassa det kardiovaskulära systemet till en uppgift eller beteende. 

Stress är en del av vår normala vardag. Ur ett fysiologiskt perspektiv kan stress benämnas som ökad sympatisk aktivitet och minskad parasympatisk aktivitet i ANS. 

 

Återhämtningsperioder som t.ex. sömn, behövs regelbundet för att fylla på kroppens fysiologiska och psykologiska resurser. Återhämtning uppstår när fysiologisk upphetsning (sympatisk aktivitet) minskar och parasympatisk aktivitet ökar. 

HRV (Hjärtfrekvens-variabilitet) är nära associerat till aktivitet i ANS och kan användas för att beskriva fysiologisk stress och återhämtning. 

 

Det finns flera metoder för att korrekt och enhetligt analysera HRV utifrån ett stress- och återhämtningsperspektiv. Dessa metoder finns tydligt beskrivna och definierade enligt internationella riktlinjer för hur HRV-data kan samlas, beräknas och analyseras 

(Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996). 

Inom HRV Träning följs dessa riktlinjer. HRV kan användas för att utforska, utveckla och följa upp välmående och hälsa. 

Läs gärna mer på hrvtraning.se

                  Accessible Yoga

 

Accessible Yoga Mission Statement:

Accessible Yoga is dedicated to sharing the benefits of Yoga with anyone who currently does not have access to these practices, and with communities that have been excluded or underserved. All people, regardless of ability or background, deserve equal access to the ancient teachings of Yoga, which offer individual empowerment and spiritual awakening. By building a strong network and advocating for a diverse Yoga culture that is inclusive and welcoming, we are sharing Yoga with all.

Läs gärna mer på accessibleyoga.org

I Sverige finns systerorganisationen Anpassad Yoga för Alla

Läs mer på priyayoga.se

                    yogobe.com

Kvalitetssäkrad,_KRY_logga.jpg

Jag och min verksamhet är försäkrad och kvalitetssäkrad genom KRY - Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Läs gärna mer på kroppsterapeuterna.se

bottom of page